Чаша Солхајм

Чаша Солхајм
 

Чаша Солхајм

 
Ги барате најновите новости и прегледи на Solheim Cup? GolfReviewsGuide.com обезбедува длабинско покривање на двогодишниот настан помеѓу Тим на САД и Тим Европа со најновите вести од Купот на Солхајм.