Cái gì ở trong túi

Cái gì ở trong túi

 
Nhận thông tin chi tiết về Có gì trong túi của các tay gôn hàng đầu thế giới. Từ Tiger Woods đến Rory McIlroy, hãy khám phá thiết lập cuối cùng của họ với thông tin trên WITB.

GolfReviewsGuide.com cung cấp thông tin chuyên sâu về PGA Tour và European Tour bao gồm What's In The Bag và đầy đủ thông tin chi tiết về các loại cần lái, gỗ, dây lai, bàn là, gậy gạt bóng và bóng gôn được sử dụng trong chuyến lưu diễn.